Juridisk bistand for varige løsninger

Vi har bred kompetanse i å bistå parter gjennom vanskelige konflikter med sikte på å finne varige løsninger. Når konflikten eller problemet er av en slik karakter at den bringes inn for en domstol så bistår vi gjennom hele den rettslige prosessen.

I samarbeid med Advokatfirmaet Fiskå i Stavanger.