Kontakt oss
38 02 11 11

Undervisning

Vi kan tilby kurs og forelesninger etter nærmere avtale til private og offentlige aktører.

Advokat Vegard Bahus

Tilbyr forelesninger/undervisning i følgende fag:

  • Avtalerett
  • Arverett
  • Kjøpsrett
  • Flyktning- og asylrett
  • Utlendingsrett
  • Forvaltningsrett
  • Pengekravsrett

Advokat Vegard Bahus har i en årrekke hatt undervisningsoppdrag for Folkeuniversitetet. Vegard Bahus har tidligere undervist ved Merkantilt Institutt i Oslo og ved Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet. Vegard Bahus har i flere år vært sensor ved juridisk fakultet i flyktning- og asylrett og i helserett. Han har også i en årrekke vært medlærer i etikk ved Juridisk fakultet, universitetet i Oslo, hvor han belyser etiske utfordringer knyttet til rolle som forretningsadvokat samt ulike etiske sider ved mellommenneskelige konflikter en advokat kan møte.

Rådgiver Marianne Bahus

Tilbyr forelesninger/undervisning i følgende fag:

  • Familierett
  • Velferdsrett, herunder helserett og rettspsykiatri
  • Profesjonsetikk

Marianne Bahus har i en årrekke hatt engasjement som timelærer i etikk ved juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Etikkarbeidet ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo innebærer også arbeid med sensorveiledninger, retteveiledninger og gjennomgang av fakultetsoppgaver i etikk. Hun veileder også masterstudenter ved Universitetet i Oslo og er sensor i blant annet helserett. Tidligere har Marianne K. Bahus undervist i Familierett ved Folkeuniversitetet i Agder.